Õppetööde digiteek alates 1914

Digiteek näitab Eesti Kunstiakadeemia ja tema eelkäijate üliõpilaste töid. Siin leiab nii koolis säilitatavaid kui muuseumidesse antud õppetöid, viimaste aastate lõputööd on valdavalt autorite valduses. Sõjaeelseid õppetöid on koolis säilinud väga vähe. ent seda suurema väärtusega need on. Nõukogude ajal nimetati kooli näidiseks jäetud parimate üliõpilastööde kollektsiooni metoodiliseks fondiks, kõnekeeli metfond. Pärast 1991, kui kool lõpetas üliõpilaste materjalidega varustamise, üliõpilaste töid enam süsteemselt ei koguta. Küll aga on lõputööde tekstiosad digitaalselt kättesaadavad ja lõputööde näituse Tase fotod digiteegis pakuvad ka lingi tekstiosale.

Õppetööde digiteek on tohutult rikkalik kunstiajalooline kollektsioon, mis täieneb pidevalt.

Otsisõna: